Bjørknes Education samler inn opplysninger om deg som interessent eller søker for å kunne gi best mulig og relevant informasjon. Vi behandler og oppbevarer dine personopplysninger med respekt og forsiktighet. Registrering og behandling av personinformasjon bygger på avtale og/eller samtykke. Her kan du lese mer om hvordan vi tar vare på dine personopplysninger.

Bjørknes Educations personvernerklæring

Bjørknes Høyskole samler inn og behandler opplysninger om deg:
1) når du registrerer deg for å motta informasjon om opptaksprøvene
2) når du melder deg på en opptaksprøve

 

Slik tar vi vare på dine personopplysninger

Opplysningene vi samler inn er relevante og nødvendige, brukes med forsiktighet og sikres på en trygg måte. De brukes ikke til andre formål enn det som er naturlig når du er interessert i eller har søkt på noen av våre studieprogram eller er student hos oss. Vår behandling av personopplysninger er basert på avtale, hjemmel i loven, berettiget interesse eller samtykke. Under beskriver vi hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og på hvilket grunnlag. Vi forteller om hvem vi deler opplysningene med, hvorfor, og hvor lenge vi beholder dine opplysninger. Til slutt forteller vi deg om dine rettigheter når det gjelder innsyn, retting og sletting.

 

1) Når du registrerer deg for å motta informasjon om opptaksprøvene

Hvilke personopplysninger behandles: Fornavn, e-post, mobil og studieinteresse.
Hvorfor gjør vi dette? For å kunne sende deg relevant informasjon om hvordan du kan forberede deg til opptakspøver trenger vi å vite hva du skal søke på. Navn og kontaktdetaljene dine gjør at vi kan sikre at du ikke mottar den samme informasjonen flere ganger. Nyhetsbrevene inneholder informasjon om opptaksprøver og universitetene du er interessert i å studere ved. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Merk at du da kan gå glipp av relevant  og viktig informasjon om søknadsprosesser og opptaksprøver.
Hvem deler vi opplysningene med? Informasjonen deles kun med våre systemleverandører som vi bruker for å utforme og sende nyhetsbrev.
Hvor lenger beholder vi dine opplysninger? Vi sletter opplysningene om deg etter 1,5 år dersom du ikke har blitt søker eller student hos oss. Du kan når som helst melde deg av informasjonsløpet, eller forlenge det hvis du ønsker det.

 

2) Når du melder deg på opptaksprøver

Hvilke opplysninger behandles: Fornavn, etternavn, adresse, epost, mobil, fødselsnummer og studieønsker. Du sender oss også bevis på tidligere utdanning, ofte i form av et vitnemål fra videregående skole. I noen tilfeller må du også sende oss bevis på annen utdanning, bevis på navneendring, karakterutskrifter fra videregående skole, jobbattester, fødselsattest på dine barn, en CV eller et motivasjonsbrev. Dette trenger våre utenlandske samarbeidspartnere som du søker opptak hos.
Hvem deler vi opplysninger med? Informasjonen deles kun med våre systemleverandører som vi bruker for å utforme onlinesøknaden vår og de utenlandske lærestedene du har søkt opptak på.
Dersom du ikke starter hos oss, sletter vi dine personopplysninger etter 1,5 år. Regnskapsloven krever for øvrig at vi beholder opplysninger i fem år når du har betalt et søknadsgebyr.

 

Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i, retting av og i noen tilfeller sletting av de opplysningene som samles om deg. Denne informasjonen vil kun bli utlevert dersom du leverer en skriftlig og undertegnet begjæring. Dersom du mener at noe er registrert feilaktig kan du be om retting eller sletting. Du har i tillegg rett til å klage til Bjørknes Education eller Datatilsynet om du mener at vår behandling av dine opplysninger er i strid med reglene.
Våre kontaktdetaljer er:
Bjørknes Education, Lovisenberggata 13, 0456 Oslo, eller info@bhioslo.no

 

Sikring av opplysninger som behandles

Bjørknes Education tar informasjonssikkerhet på alvor og har rutiner på plass slik at ikke dine opplysninger kommer på avveie. Vårt søker- og studentadministrative system er tilgangsstyrt slik at kun autoriserte personer har tilgang til dine opplysninger. Alle våre ansatte har i tillegg taushetsplikt, og data hos oss lagres på servere i Norge.