Det medisinske universitetet i Gdansk ble grunnlagt i 1945. Universitetet er samlet på et flott campusområde med gangavstand til sentrum og rett ved regionens flotte sykehus. Sykehuset ble bygget i 2011 forbindelse fotball-EM som ble avholdt i Polen, og regnes som Polens mest moderne sykehus.

Fakta om Medical University of Gdansk (MUG)

Hvor: Gdansk
Antall studenter: ca. 6 000
Fakulteter: Medisin
Studiestart: September
Muligheter: Du kan studere ved Medical University of Gdansk (MUG) som direkte student. Opptak baseres både på vitnemål fra videregående skole og en opptaksprøve som avholdes i Oslo i mars og mai/juni. Du kan ta opptaksprøven to ganger per år.

Søkere med  IB Diploma kan bli tatt opp basert på karakterer i: biology HL (obligatorisk) og et valgt emne i: chemistry, physics and mathematics HL, I tillegg til resultatene fra et intervju. Har søkeren bestått emnet i SL, kreves det en skriftlig prøve.

Opptakskrav*:
– Generell studiekompetanse
– Minst 4 i engelsk
  fra 1. vgs. (kan erstattes med TOEFL el. IELTS-test)
– Biologi 1 og 2** i kombinasjon med:
Kjemi 1 og 2 eller fysikk 1 og 2 eller matte R1  og R2

* Med forbehold om endringer for opptak høsten 2020.
**Kan erstattes med Medisin grunnfag

Skolepenger: 44 000 PLN (2020/2021).

Det er bygget etter samme filosofi/idé som AHUS og Rikshospitalet; med et lyst atrium/gågate gjennom hele sykehuset og toppmoderne avdelinger plassert ut fra hovedkorridoren. De gjennomfører alle typer operasjoner, bortsett fra de mest avanserte transplantasjoner.
Les mer om universitetet her

Norske medisinstudenter utdannet i Polen får autorisasjon i Norge
Polske og norske myndigheter har nå funnet en felles løsning på autorisasjonsproblematikken som dukket opp sommeren 2016: «Lege- og tannlegestudiet i Polen oppfyller kravene i EU-regelverket, og holder med det et godt faglig nivå. De som gjennomfører, vil få godkjent utdanningen sin i Norge» sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. «Jeg er glad for at saken nå er løst gjennom god dialog med polske myndigheter. Norske lege- og tannlegestudenter i Polen vil få godkjent utdanningen sin i Norge«, sier han på regjeringen.no. En lovendring i Polen gjorde at vi i juni måtte fraråde norske studenter å reise til Polen. Selve utdanningen endret seg ikke og inneholdt like mye praksis (6. år) som tidligere.

Søknadsprosessen

For å kunne søke på medisin/tannlege på Gdansk University, må du gjøre følgende:
1. Registrer deg(her) for å motta viktig informasjon ang. direkte studier i Sentral Europa.
2. Søk ved å velge utland på bjorkneshoyskole.no. Søknadsfristen er 2 uker før opptaksprøven.
3. Når vi har mottatt søknaden din, får du en epost med viktig informasjonangående opptaksprøven og videre søknadsprosess. Les nøye gjennom mailene du får og husk å holde fristene som er fastsatt der!
4. Forberede deg godt, bla gjennom intensivkurs i biologi, kjemi og medisinsk fagterminologi/engelsk.
5. Søknadsdokumenter: Du trenger en del dokumenter som skal sendes til universitetet. Hvilke dette er får du beskjed om når du har søkt. Husk at alle kopier du tar med i søknaden må være attestert med rett kopi for å komme med i betraktning. Søknaden må inneholde samtlige påkrevde vedlegg. Vedleggene skal ikke stiftes sammen, men leveres i en mappe med løse ark.

NB!Det er viktig at vi mottar vitnemål/karakterutskrift på epost innen fristen du får oppgitt når du søker. Dersom du tar biologi eller kjemi dette semesteret og dette ikke kommer frem av din karakterutskrift er det viktig at vi mottar bekreftelse fra skolen eller privatistweb på at du tar fagene (f.eks biologi 1 og 2). Dette gjelder først og fremst de som tar biologi og kjemi som privatist. Dette er avgjørende for å kunne ta opptaksprøven.

 

Søknadsavgift

Det koster 1600 kr å søke til dette universitetet. Faktura vil bli sendt på mail etter registrering. Du kan ikke ta opptaksprøven dersom du ikke har betalt søknadsavgiften innen opptaksprøvedagen. Merk at søknadsavgiften ikke er refunderbar dersom du skulle senere avbryte søknadsprosessen eller velger å ikke møte til opptaksprøven.

 

Opptaksprøven

For å få tilbud om studieplass på MUG må du bestå en opptaksprøve som vi avholder i Oslo. Vanligvis tilbys opptaksprøve i begynnelsen av mars og juni. Datoene for opptaksprøvene legges ut her. Opptaksprøven for MUG kan tas to ganger per år. Vi vil anbefale på det sterkeste at du tar opptaksprøven i mars slik at du har mulighet til å ta den på nytt i juni fordi erfaringen du får ved å ta prøven i mars er gull verdt!

Opptakskrav
Du må ha generell studiekompetanse og vitnemål med 3-årig videregående skole for å kunne søke.
(Du kan dessverre ikke søke på grunnlag av 23/5 regelen, realkompetanse eller som hospitant).

Vi gjør oppmerksom på at det er universitetet i Gdansk som tar den endelige avgjørelsen på om du er kvalifisert til å ta opptaksprøven.
Dine prestasjoner på den skriftlige prøven, samt hvis du har hatt en muntlig prøve, vil sammen med karakterene dine i biologi og kjemi bli vurdert i sin helhet. Har du ikke endelige karakterer i disse fagene vil du, hvis du består prøven, få et betinget tilbud før de endelige karakterene foreligger. I enkelte tilfeller kan man få beskjed om at man må ha et intervju etter de endelige karakterene foreligger.

NB!Fargeblinde frarådes å søke pga. dårlige erfaringer med histologi faget. HIV-smittede og søkere med Hepatitt B frarådes å søke.

Omfang
Det er en helthetlig vurdering av din søknad der både karakterene dine i biologi og kjemi samt din prestasjon på opptaksprøven vil bli tatt i betraktning. Den skriftlige prøven har to deler; biologi og kjemi (multiple choice). Basert på resultatet vil det bli bestemt hvorvidt du skal ha intervju i tillegg.

Vanskelighetsgrad
Vanskelighetsgraden varierer og ligger omtrent mellom videregående skole nivå, fordypning i realfag, og realfag på universitetsnivå. Det er viktig at du sjekker emnelister for hvert enkelt universitet. Mange av emnene er sammenfallende i nivå med fordypning i realfag på norsk videregående. På grunn av ulik undervisning og pensum i sentraleuropeiske land er noen av emnene til opptaksprøven ikke dekket av den alminnelige realfagsundervisning i norsk videregående skole. Det er derfor viktig at du forbereder deg godt på egenhånd frem mot opptaksprøvene. Se nærmere informasjon om emner til opptaksprøven i universitetets egne søknadshefter og deres hjemmeside.

Emneliste
Det er ingen bøker som er fastsatt som pensum til opptaksprøven i Sentral-Europa, men en emneliste. Du kan finne emnelisten her.

Eksempel på opptaksprøve
Du finner eksempler på tidligere opptaksprøver her:

Anbefalt litteratur
Som nevnt finnes det ingen pensumliste, men du kan kjøpe bøkene som brukes ved pre-med studier i Ungarn eller bøkene som er pensum det første året ved medisinstudiet. Det lønner seg å begynne å lese tidlig, ikke bare som en forberedelse til selve opptaksprøven, men også som en forberedelse til selve medisinstudiet. Bøkene kan bestilles påwww.amazon.com/ www.bookdepository.comeller for eksempel hos ABC Fagbokhandel. Husk at dette kun er forslag til hvilke bøker du kan bruke, ikke obligatorisk pensum. Det viktigste er å ta utgangspunkt i emnelisten til universitetet du søker til når du forbereder deg til opptaksprøven.
-Solomon, ”Biology” (brukes på pre-med i Ungarn)
-Holum, ”Fundamentals of General, Organic and Biological Chemistry” (brukes på pre-med i Ungarn) eller
-Ebbing, “General Chemistry” (brukes på første året av medisinstudiet i Ungarn)

Intensivkurs i biologi, kjemi og medisinsk fagterminologi (engelsk)
Bjørknes Høyskole tilbyr følgende forberedelseskurs i forkant av våre opptaksprøver: kjemi, biologi og medisinsk fagterminologi. Kursene holdes lørdag og søndag og tiltrekker søkere fra hele landet! Les mer om intensivkursene her.

 

Hva skjer etter opptaksprøven?

Når får jeg svar?
Du får svar på opptaksprøven samme dag. Du kan få fult tilbud dersom du er ferdig på vgs., og betinget tilbud dersom du er fortsatt elev på vgs. (du må ettersende vitnemålet ditt direkte til universitetet når det er tilgjengelig).

Hva skjer hvis jeg kommer inn?
Vi hjelper deg gjennom hele søknadsprosessen og frem til opptaksprøven. Etter at du har fått beskjed om du har kommet inn må du forholde deg direkte til universitetet ditt. Bjørknes Høyskole har ikke innsyn i forholdet mellom universitetet og deres studenter. Alle universitetene har et internasjonalt kontor der de snakker engelsk, så ikke vær redd for å ta kontakt!

Hvor sender jeg ettersendinger?
Etter opptaksprøven skal manglende søknadsdokumenter sendes direkte til universitetet per post, altså IKKE til Bjørknes Høyskole (verken på epost eller post). Du er selv ansvarlig for at universitetet har mottatt en komplett søknad (universitetet tar ikke stilling til ufullstendige søknader). Alle ettersendinger må merkes tydelig med hvilket universitet du har søkt til og ditt navn og adresse!
Adressen til universitetet er: Admissions Office, Medical University of Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk, Poland.

Hvor skal jeg bo?
Du finner nyttig  info om bolig i Gdansk her.  Ta også kontakt med ANSA for å få navn på norske studenter på ditt lærested. De har ofte tips og råd om bolig.

ANSA: Association of Norwegian Students Abroad
ANSA (studentsamskipnaden for norske studenter i utlandet) har egne landsavdeling for Ungarn. ANSA tilbyr sine medlemmer gunstige forsikringsordninger, banktjenester og lignende så det er lurt å bli medlem før avreise.

Støtte fra Lånekassen
Alle våre universiteter er støtteberettiget i Lånekassen. Det finnes gode finansieringsordninger både på bachelor- og masternivå og for semesteropphold. For oppdatert oversikt over Lånekassens generelle satser, konsulter Lånekassens egne nettsider www.lanekassen.no.

Hva hvis jeg IKKE kommer inn?
Hvis du tok prøven i mars, så kan du ta opptaksprøven på nytt i juni. Dersom du har levert inn komplett søknad til opptaksprøven i mars, så trenger du ikke å levere inn søknadsdokumenter på nytt i juni. Universitetet tar vare på søknadspapirene. Det er også en mulighet å søke på andre universiteter i Sentral Europa. Dersom du ikke kommer inn på universitetet i juni, så kan du eventuelt vente til neste år med å ta opptaksprøven til Semmelweis på nytt. I mellomtiden kan vi anbefale å ta årsstudium i medisin grunnfag hos oss på Bjørknes Høyskole. På medisin grunnfag (60 sp) lærer du om anatomi, fysiologi og sykdomslære og får en grundig innføring i medisinske fag. Samtidig kan du også ta opp fag fra vgs. f.eks. kjemi og biologi, for å øke sjansen for å komme inn til neste år.