Opptaksprøvene til medisin-tannlege- og veterinærstudier i Sentral-Europa går alle på engelsk og består av mange medisinske faguttrykk. Det hjelper ikke om du er aldri så god i biologi og kjemi om du ikke kan medisinsk fagterminologi på engelsk!

Medisinsk fagterminologi

Intensivt helgeseminar (lørdag og søndag kl 09-17 begge dager) hvor du får en gjennomgang av medisinsk fagterminologi fra de emneområdene som opptaksprøven er basert på (se på søknadshefte til de respektive universitetene). Tidligere opptaksprøver vil også benyttes som øvelse. Presentasjoner og kursmateriell er på engelsk mens undervisningen i hovedsak foregår på norsk.

 

Innhold i kurset medisinsk fagterminologi/latin

Kurset inneholder muntlig og skriftlig trening i form av avkrysningsoppgaver og utdypende spørsmål om forventninger til Sentral-Europa som studiested, selve studiet osv. Dette kurset er like viktig som kjemi- og biologikurset, både når det gjelder forberedelse til opptaksprøvene og forberedelse til selve studiene i Sentral-Europa.

Opptaksprøven til universitetene i Ungarn inneholder en egen engelsk del med 100 spørsmål. 20 av disse spørsmålene retter seg mot engelsk fagterminologi. Det er vanskelig å forberede seg på denne delen av opptaksprøven på egen hånd, da det ikke foreligger pensumlitteratur etc.

 

Kurssted

Bjørknes Høyskole
Lovisenberggata 13, 0456 Oslo

Oversikt over kurstider finner du her: Kurs vinter og vår 2020

 

Kursholder er Natalia Georgaes

Natalia Georgaes er utdannet lege ved Universitetet i Pécs. Hun har jobbet som allmennlegevikar i Oslo under og etter studiet, og spesialiserer seg nå i allmennmedisin på Lillehammer. Hun har drevet med forskning i Mikrobiologi, og underviser i anatomi og fysiologi på 1+5 medisinstudiet. I tillegg holder hun kurs for de som skal ta opptaksprøver.