Opptaksprøvene til medisin- tannlege- og veterinærstudier i Sentral-Europa baserer seg blant annet på kjemi. Kjemikurset er et intensivt helgeseminar (lørdag og søndag) hvor du får en teoretisk gjennomgang av aktuelle kjemi- og biokjemi-emner, gjennomgang av tidligere opptaksprøver med mer.

Intensivt forberedelseskurs kjemi

Helgekurs: lørdag og søndag ca.  kl 09-17 begge dager. Presentasjoner og kursmateriell er på engelsk mens undervisningen i hovedsak foregår på norsk.

 

Om kjemikurset:

Kurset har fokus på å dekke de tema som universitetene har satt på sine kravlister for opptaksprøvene. Dette innebærer uorganisk kjemi, organisk kjemi og introduksjon til biokjemi. I tillegg er det fokus på viktigheten av kjemi i den kliniske hverdagen (applikasjonsverdi) med eksempler fra hvordan kjemien vi lærer brukes i andre fag på medisinstudiet og i arbeidet som lege, veterinær eller tannlege. Kurset gjennomføres med forelesninger og foreleser stimulerer til diskusjon og spørsmål underveis. Alle deltakerne får utdelt et enkelt arbeidshefte og tidligere opptaksprøver vil bli delt ut, i tillegg til relevante arbeidsoppgaver.

 

Program dag 1

 • Introduction to inorganic chemistry.
 • Atomic theory and the structure of the atom.
 • Electron configuration and the periodic table.
 • Chemical bonds, chemical compounds, geometry and polarity.
 • States of matter, kinetic theory and types of reactions.
 • Stoichiometry, atomic formulas and molecular mass.
 • Acid and base theory, electrolytes, pH and buffers.

 

Program dag 2

 • Review from day 1.
 • Oxidation and reduction reactions.
 • Introduction to organic chemistry.
 • Alcohols, phenols, aldehydes and ketones.
 • Carboxylic acids and esters, amines and amides.
 • Stereoisomerism.
 • Saccharides and lipids.Proteins and enzymes.
 • Nucleic acids and genetics.
 • Review of biochemistry with important reaction chains. Metabolism.

 

Praktisk info om kjemikurset

Kjemikurset er forelesningsbasert. Foreleser snakker norsk, men forklarer konseptene på engelsk og har
selv både studert i Sentral-Europa og jobbet mange år i Norge. Kursdeltakerne får tilsendt powerpoint-presentasjonene etter kurset. Kurset varer fra 09.00-17.00 lørdag og søndag.

 

Bakgrunnskunnskap

Kurset lagt opp til at alle skal få en oversikt over temaene til opptaksprøven uavhengig av fagbakgrunn i kjemi, men det er alltid en fordel å ha hatt grunnleggende kurs i uorganisk kjemi og vært introdusert til organisk kjemi.Deltakerne bør ha med enkel kalkulator.

 

Om kursholder Bård Bendiksen

Bård Bendiksen underviser i kjemi og biofysikk på 1+5 medisinprogrammet. Han har en mastergrad i fysikalsk kjemi fra Universitetet i Oslo, og jobber nå også med gjennomføringen av en PhD-grad ved Oslo universitetssykehus, med fokus på avbildning av hjertets struktur og funksjon.