Charles Third Faculty ligger i Praha, hovedstaden i Tsjekkia. Praha er en vakker by med en verdenskjent historie i 1953 delte utdanningsministeren i Tsjekkia Faculty of Medicine i Praha i tre separate fakulteter: The Faculty of General Medicine (inkludert stomatologi), The Faculty of Pediatrics, og The Faculty of Hygiene. Det siste dannet utgangspunktet for dagens 3rd Faculty of Medicine in 1990.

Hvor: Praha
Fakulteter: Medisin
Studiestart: September
Muligheter: Du kan studere ved Charles University som direktestudent. Dette krever bestått opptaksprøve som avholdes i Oslo i mai. Du kan kun ta opptaksprøven en gang per år.
Skolepenger 2020/2021:  ca. CZE 330 000/år.

Les mer om universitetet her

 

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse og vitnemål med 3-årig videregående skole for å kunne søke. Du kan dessverre ikke søke på grunnlag av 23/5 regelen, realkompetanse eller som hospitant. Det er ingen fagkrav eller karakterkrav fra vgs, det betyr at du ikke trenger å ha biologi, kjemi eller fysikk på vitnemålet ditt for å kunne søke. Vi gjør allikevel oppmerksom på at du må ha god kompetanse innenfor disse fagene for å kunne klare opptaksprøven og ikke minst medisinstudiet dersom du kommer inn.

 

Du  kan få fritak fra opptaksprøven hvis:

Resutater fra International Baccalaureate (IB) i Area 4 (Experimental Sciences) med Kjemi, Biologi and Fysikk ELLER Matte, alle på Higher Level:
Total – minimum sum av poeng fra overstående emner 3 emner: 19
Eksamen må være avholdt innen det akademiske året eller senest 2018/2019

 

Spesielle krav:
Fargeblinde frarådes å søke pga. dårlige erfaringer med histologifaget. HIV-smittede og søkere med Hepatitt B frarådes å søke.

 

Søknadsprosessen

For å kunne søke må du gjøre følgende:
1. Registrer deg for å motta viktig informasjon ang. direkte studier i Sentral Europa.
2. Søknadsskjema finner du her
3. Når vi har mottatt søknaden din, får du en e-post med viktig informasjon angående opptaksprøven og videre søknadsprosess. Les nøye gjennom mailene du får og husk å holde fristene som er fastsatt der!
4. Forbered deg godt, bla gjennom intensivkurs i biologi, kjemi og medisinsk fagterminologi/engelsk.
5. Søknadsdokumenter: Når du kommer til opptaksprøven kan det hende du skal ha med deg noe for fremvisning eller innsamling.
Dette står beskrevet i «min side» som du får tilgang til når du har søkt.

 

Søknadsavgift

Det er ingen søknadsagift for studiestart høsten 2020.

 

Opptaksprøve

For å få tilbud om studieplass på Charles University, må du bestå en opptaksprøve som vi avholder i Oslo. Vanligvis tilbys opptaksprøve i begynnelsen av juni. Datoene for opptaksprøvene legges ut her.  Opptaksprøven for Charles University kan kun tas en gang per år.

Omfang
Opptaksprøven består av en 2,5 timers skriftlig prøve i biologi, kjemi og fysikk.  Prøven er «multiple choice»hvor ett eller flere svar kan være korrekt. Opptaksprøven er svært krevende. I enkelte tilfeller vil Charles University også kreve intervju (dersom det er tvil rundt resultatene dine). På intervju vil det bli stilt faglige spørsmål (ikke motivasjonsspørsmål).

Vanskelighetsgrad
Nivået ligger et sted mellom videregående skole nivå, fordypning i realfag, og realfag på universitetsnivå. Det er viktig at du sjekker emnelisten for universitetet. Mange av emnene er sammenfallende i nivå med fordypning i realfag på norsk videregående. Fordi undervisning og pensum i sentraleuropeiske land er ulik den som undervises i Norge er noen av emnene til opptaksprøven ikke dekket av den alminnelige realfagsundervisning i norsk videregående skole. Det er derfor viktig at du forbereder deg godt på egenhånd frem mot opptaksprøvene.

Eksempel på opptaksprøve
Du finner eksempler på tidligere opptaksprøver  på siden til Charles University

Emneliste
Det er ingen bøker som er fastsatt som pensum til opptaksprøven i Sentral-Europa, men en emneliste. Du kan finne emnelisten her
Eksempel på opptaksprøve: Du finner eksempler på tidligere opptaksprøver her:

Anbefalt litteratur
Du kan kjøpe bøkene som brukes ved pre-med studier i Ungarn eller bøkene som er pensum det første året ved medisinstudiet. Det lønner seg å begynne å lese tidlig, ikke bare som en forberedelse til selve opptaksprøven, men også som en forberedelse til selve medisinstudiet. Bøkene kan bestilles på www.amazon.com / www.bookdepository.com  eller for eksempel hos ABC Fagbokhandel. Husk at dette kun er forslag til hvilke bøker du kan bruke, ikke obligatorisk pensum. Det viktigste er å ta utgangspunkt i emnelisten til universitetet du søker til når du forbereder deg til opptaksprøven.
Solomon, ”Biology” (brukes på pre-med i Ungarn)
Holum, ”Fundamentals of General, Organic and Biological Chemistry” (brukes på pre-med i Ungarn) eller
Ebbing, “General Chemistry” (brukes på første året av medisinstudiet i Ungarn)

Intensivkurs i biologi, kjemi og medisinsk fagterminologi (engelsk)
Bjørknes Høyskole tilbyr følgende forberedelseskurs i forkant av våre opptaksprøver: kjemi, biologi og medisinsk fagterminologi. Kursene holdes lørdag og søndag og tiltrekker søkere fra hele landet! Les mer om intensivkursene her.

 

Hva skjer etter opptaksprøven?

Når får jeg svar?
Du får svar på opptaksprøven samme dag.

Hva skjer hvis jeg kommer inn?
Vi hjelper deg gjennom hele søknadsprosessen og frem til opptaksprøven. Etter at du har fått beskjed om du har kommet inn må du forholde deg direkte til universitetet ditt. Bjørknes Høyskole har ikke innsyn i forholdet mellom universitetet og deres studenter. Alle universitetene har et internasjonalt kontor der de snakker engelsk, så ikke vær redd for å ta kontakt!

Hvor skal jeg bo?
Du finner nyttig info om bolig i Praha her. Ta også kontakt med ANSA for å få navn på norske studenter på ditt lærested. De har ofte tips og råd om bolig.

ANSA: Association of Norwegian Students Abroad 
ANSA (studentsamskipnaden for norske studenter i utlandet) har egne landsavdeling for Ungarn. ANSA tilbyr sine medlemmer gunstige forsikringsordninger, banktjenester og lignende så det er  lurt å bli medlem før avreise.

Støtte fra Lånekassen
Alle våre universiteter er støtteberettiget i Lånekassen. Det finnes gode finansieringsordninger både på bachelor- og masternivå og for semesteropphold. For oppdatert oversikt over Lånekassens generelle satser, konsulter Lånekassens egne nettsider www.lanekassen.no.

Hva hvis jeg IKKE kommer inn?
Du har selvsagt muligheten til å søke på andre universiteter i Sentral Europa.
Vi kan anbefale å ta årsstudium i medisin grunnfag hos oss på Bjørknes Høyskole . På medisin grunnfag (60 sp) lærer du om anatomi, fysiologi og sykdomslære og får en grundig innføring i medisinske fag. Samtidig kan du også ta opp fag fra vgs. f.eks. kjemi og biologi, for å øke sjansen for å komme inn til neste år.