Opptaksprøvene til medisin- tannlege- og veterinærstudier i Sentral-Europa tar bla. utgangspunkt i biologi og baserer seg ikke på pensum fra norsk videregående skole. Siden opptaksprøven foregår på engelsk er det viktig at du ikke bare har forberedt deg på norsk.

Intensivt forberedelseskurs biologi

Helgekurs: lørdag og søndag kl 09-17 begge dager. Presentasjoner og kursmateriell er på engelsk mens undervisningen i hovedsak foregår på norsk.

 

Om biologikurset

Intensivt helgeseminar (lørdag og søndag) hvor du får en teoretisk gjennomgang av aktuelle biologiemner, gjennomgang av tidligere opptaksprøver osv. Undervisningen holdes av en lege som er utdannet i Ungarn. Kurset er ment som et oppfriskningskurs for de som har hatt biologi fra før. Kurset fokuserer på tidligere opptaksprøver slik at du kan forberede deg best mulig. Opptaksprøvene tester deg i biologi og kjemi og engelsk fagterminologi

Emner/topics

Biologikurset omfatter følgende emner:

    • focus on cell biology
    • mitosis and meiosis
    • the structure and function of all the organ systems in animal/humans
    • basic genetics

I løpet av kurset løser vi og diskuterer rundt tidligere opptaksprøver. Samtidig får du tips om selvstudier  og hvordan du skal løse selve opptaksprøve-situasjonen som er ny for de fleste.

 

Kursholder er Øystein Rognerud

Øystein har selv studert medisin i Ungarn og jobber nå som karkirurg ved Oslo Universitetssykehus. Han har tidligere jobbet som konstituert overlege ved Sykehuset Vestfold. Fra før har han en bachelor i økonomi fra Brigham Young University. Øystein har holdt kurs for kommende medisinstudenter gjennom Bjørknes Høyskole i en årrekke.