Påmeldingsskjemaet åpner i desember 2019. Her melder du deg på opptaksprøver til medisin-, tannlege-, eller veterinærstudier i Polen, Tsjekkia, Slovakia eller Ungarn.

Du kan lese mer om hva det koster å søke og gjennomføre opptaksprøver her

Kalender med ringet rundt 18.

Har du ikke meldt deg på vårt nyhetsbrev, bør du gjøre det nå for å ikke gå glipp av viktig informasjon knyttet til din søknadsprosess.

Meld deg på nyhetsbrev!